101

101Thấy hình chụp cuốn sách dịch này từ FB của bạn:

Law 101: Everything You Need to Know About American Law

Luật 101: Mọi điều bạn cần biết về pháp luật Hoa Kỳ

Nhìn bề mặt, dịch “Law 101” là “Luật 101” không hẳn là sai. Nhưng, thử đặt mình vào vị trí người đọc tiếng Việt, nghĩ kỹ lại thì chưa ổn lắm. Vì sao?

Ở cấp đại học Mỹ, mã số 101 được dùng cho các môn học trình độ nhập môn (introductory), căn bản (basic) hay vỡ lòng (beginner), ví dụ Economics 101. Và 101 mang các nghĩa này vào tiếng Anh colloquial.

Một số ví dụ:

  • Chuyên mục của CNN Money về kiến thức đầu tư căn bản gọi là Money 101.
  • Democracy 101 for Egypt, The Nation, 12/9/2011. Cái tít này nên dịch là “Bài học vỡ lòng về dân chủ cho Ai Cập“.

Trở lại cuốn sách nói trên, với người bản ngữ, nghe Law 101 là hiểu ngay. Còn với người Việt không quen với cách đánh số môn học, Luật 101 có thể bị hiểu nhầm, tưởng là nói về luật số 101, cũng có thể hiểu là chỉ cần biết luật này (không cần biết trăm luật kia) là hiểu hết về pháp luật Hoa Kỳ. Thiết nghĩ, dịch “Pháp luật căn bản” thì rõ hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *