Lỗi dịch trong tài liệu bầu cử ở California

Theo tờ LA Times ngày 4/11/2014, lỗi dịch có thể ảnh hưởng tới kết quả bỏ phiếu về Dự luật 46 (Proposition 46) ở California.
Bản hướng dẫn cử tri bằng tiếng Việt dịch “drug and alcohol testing for physicians” là “thử nghiệm ma túy và rượu bởi bác sĩ”. Giới từ “for” được dịch thành “bởi” (tương đương với “by” trong tiếng Anh).
Trong khi bản gốc hàm ý là bác sĩ phải qua xét nghiệm ma túy và rượu, lỗi này có thể khiến cử tri đọc tiếng Việt hiểu rằng việc xét nghiệm phải do bác sĩ thực hiện. Vì cộng đồng người Việt coi trọng bác sĩ nên ý này có thể tác động tới quyết định bỏ phiếu.

46

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *