Ném chuột đừng đánh vỡ bình

Mấy bữa trước, bác Tổng dặn dò: “Phải bình tĩnh tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Tức là phải giữ cho được cái ổn định”.

throw-out-the-baby-with-the-bathwaterThành ngữ tiếng Anh gần nghĩa nhất với “Ném chuột đừng đánh vỡ bình” là “Don’t throw the baby out with the bathwater“. Thành ngữ này không phải nguyên gốc từ tiếng Anh, mà xuất phát từ tiếng Đức.

Coi từ nguyên ở các link sau:

http://www.worldwidewords.org/qa/qa-don3.htm

http://www.phrases.org.uk/meanings/dont-throw-the-baby-out-with-the-bathwater.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *