baby hatch

CNN đưa tin để bảo vệ những trẻ sơ sinh vô thừa nhận, Trung Quốc tăng số nơi để những bà mẹ tới bỏ con sơ sinh mà không muốn ai biết mình là ai. Những nơi này gọi là baby hatch; hatch là ổ ấp trứng (gà, chim).
The number of China’s so-called “baby hatches” — places where mothers can leave newborn babies anonymously — is set to increase as the government tries to protect more of the country’s abandoned infants.” China’s “baby hatch” numbers set to increase, CNN, February 18, 2014

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *