Bất bình đẳng vaccine: Bên trong cuộc đua khốc liệt giành thuốc

Lori Hinnant, Maria Cheng và Aniruddha Ghosal

Phạm Vũ Lửa Hạ dịch

Đời vốn dĩ bất công, chẳng ai tranh cãi chuyện đó. Nhưng ai mà ngờ được sự chênh lệch giàu nghèo về vaccine lại trầm trọng tới vậy, khi đại dịch đã kéo dài tới vậy.

Mời đọc tiếp ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *