Bầu cử Canada 2021: Canh bạc phù phiếm của Justin Trudeau

Cớ chi giữa lúc nhà bao việc, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Trudeau lại đánh cược hơn 600 triệu CAD tiền thuế của dân cho cuộc bầu cử ngắn nhất nhưng tốn kém nhất lịch sử Canada?

Mời đọc ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *