Bầu cử Canada lần thứ 43: Justin Trudeau thắng mà lo

Vì sao Justin Trudeau và Đảng Tự do tái đắc cử nhưng lo? Mời đọc ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *