Beautiful game, ugly business

Beautiful gameHình bìa tạp chí The Economist số ra ngày 7/6/2014 có để tít “Beautiful game, ugly business” của một bài về nạn gian lận và tham nhũng trong bóng đá. (Tít của bài đó trong ruột là “Beautiful game, dirty business“).

Lục lọi thì thấy hóa ra The Economist đã nhiều lần chơi chữ với beautiful game mỗi khi viết về bóng đá. Ví dụ:

The beautiful game turns ugly, 3 Feb 2012.

Beautiful game, ugly politics,  26 May 2011.

The not-so-beautiful game – Offside, 12 May 2011.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *