Book spine poetry: Đứng trước biển

bookspinepoetry_instantloveBook spine poetry là cách sắp đặt sách để các nhan đề trên gáy sách đọc lên nghe như một bài thơ, hoặc có ý nghĩa. Ví dụ trong hình là:

After you
Talk to me,
Everything sings,
Everything is illuminated:
Instant love
(http://www.brainpickings.org/index.php/tag/book-spine-poetry/
)


Thử làm chay (không có đủ sách để làm hình minh họa) một cái tức cảnh sinh tình sau khi anh 3D kêu gào vô vọng ở hội nghị ASEAN:

Bên thắng cuộc
(ôm) Nỗi buồn chiến tranh
Đứng trước biển
(chỉ thấy) Bước đường cùng
(trong) Trăm năm cô đơn.
(Thầm trách) Người Trung Quốc xấu xí
(sao cứ mãi giành giựt) Miếng ngon Hà Nội,
(và) Món lạ miền Nam.

© 2014 Phạm Vũ Lửa Hạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *