Chơi chữ: Capital Punishment

capitalCuốn “Capital in the Twenty-first Century” của Thomas Piketty lại được thêm một cây bút gạo cội chấp bút phê bình, sau bài của Paul Krugman tuần trước. Lần này là Tyler Cowen, giáo sư kinh tế tại Đại học George Mason và một trong những tác giả của blog kinh tế nổi tiếng Marginal Revolution.

Bài review của Tyler Cowen có nhan đề “Capital Punishment“, đăng trong số tháng 5/6 của tạp chí Foreign Affairs. Đây là một bài hiếm hoi chê các luận điểm chính của Thomas Piketty, đặc biệt là khuyến nghị đánh thuế thật nặng vào của cải và thu nhập của người giàu để giải quyết tình trạng bất bình đẳng.

Nghĩa thông dụng của capital punishment là án tử hình. Tyler Cowen vận dụng khá hay ngữ nghĩa của cả hai từ capital (tư bản / vốn) và punishment (sự trừng phạt) để tóm tắt quan điểm của mình và đúc kết thành cái nhan đề khá đắt. Ông cho rằng đánh thuế quá nặng sẽ tiêu diệt sự sáng tạo và động cơ làm ra của cải, lúc đó thì còn lấy gì để đánh thuế, như vậy hóa ra khai tử tư bản mất rồi. Tít phụ của bài báo này là “Why a Global Tax on Wealth Won’t End Inequality”, phần nào tóm lược quan điểm của Tyler Cowen.

Disclaimer: Note này chỉ bàn về cách chơi chữ của nhan đề bài review, chứ không tóm tắt hay bình luận về toàn bài. Mời đọc toàn bài để thấy các nhận định (khá sắc sảo) của Tyler Cowen.

© 2014 Phạm Vũ Lửa Hạ

Bài liên quan:  Chơi chữ trong tiếng Anh

 

1 thought on “Chơi chữ: Capital Punishment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *