Mời đọc tiếp Thơ hay Đỗ phủ (not Đỗ Phủ)
Posted in tác giả & tác phẩm the curious reader

Thơ hay Đỗ phủ (not Đỗ Phủ)

Mời đọc tiếp Mười một lạc thú của dịch thuật
Posted in đặc sắc lost in translation tác giả & tác phẩm

Mười một lạc thú của dịch thuật

Mời đọc tiếp Luật sư chân đất & Luật sư đi giày
Posted in làm quan tác giả & tác phẩm

Luật sư chân đất & Luật sư đi giày

Mời đọc tiếp Tiểu thuyết “Ru” của Kim Thúy đoạt giải Canada Reads 2015
Posted in tác giả & tác phẩm

Tiểu thuyết “Ru” của Kim Thúy đoạt giải Canada Reads 2015

Mời đọc tiếp Nổi tiếng nhờ phản biện Thomas Piketty
Posted in làm giàu tác giả & tác phẩm tạp nhạp

Nổi tiếng nhờ phản biện Thomas Piketty

Mời đọc tiếp Phỏng vấn nhà văn Lan Cao: Lao mình ngụp lặn trong điêu tàn và trong thế gian
Posted in tác giả & tác phẩm

Phỏng vấn nhà văn Lan Cao: Lao mình ngụp lặn trong điêu tàn và trong thế gian