champagne socialist (socialism)

Tìm hiểu một từ gốc Anh (British English) hàm ý miệt thị cánh tả.

Mời coi trong video ngắn dưới đây.

Thanks for watching. Don’t forget to subscribe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *