China must respect international laws

China must respect international laws. (Captions available: Vietnamese, English, Simplified Chinese)

Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế. (Có phụ đề 3 thứ tiếng Việt, Anh, Trung)

 

 

 

1 thought on “China must respect international laws

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *