Chosun

chosunTrên Foreign Affairs ngày 8/10/2015 có bài của Victor Cha về đường lối đối ngoại “bắt cá ba tay” gần đây của Hàn Quốc, chơi với Mỹ-Nhật, đồng thời xích dần vào quỹ đạo của Trung Quốc. Bài này chạy tít: “A Path Less Chosun“.

Thay vì dùng từ tiếng Anh “Chosen“, tác giả chơi chữ bằng dạng phiên âm Latinh “Chosun” của “조선” (Triều Tiên).

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *