Class war

Tạp chí The American Interest có bài Vietnam’s Class War của Roy J. Nirschel đề ngày 19/12/2013. Nhà quản lý giáo dục đã về hưu này bàn về cuộc chạy đua thành lập các trường, học viện và đại học quốc tế tại Việt Nam và những rào cản về pháp lý và quản lý nhà nước. Bài có nhắc đến con đường chông gai trong các nỗ lực lập Đại học Trí Việt và Đại học Tân Tạo.

(Ảnh: AFP/Getty Images)
(Ảnh: AFP/Getty Images)

Từ class trong nhan đề trước hết là dùng theo nghĩa lớp học, vì đang bàn chuyện phát triển giáo dục. Nhưng bài này còn nhiều chỗ tản mạn nói về những thay thổi lớn lao của Việt Nam trong mấy chục năm qua, nhất là sự xuất hiện của nhiều sản phẩm và thương hiệu đặc thù của chủ nghĩa tư bản như KFC (Hình minh họa ở đầu bài là ảnh chụp mặt tiền một tiệm KFC ở Sài Gòn với bức tượng biểu trưng của Colonel Sanders đặt ngay cửa chính, mà tác giả bình là có khuôn mặt gợi nhớ tới Hồ Chí Minh !?). Tác giả còn dùng một lập luận rất cliché: “So the Communists won the war, but apparently we capitalists won the argument.”

Như vậy, lối chơi chữ class war còn liên tưởng đến class struggle (cuộc đấu tranh giai cấp), mà cụm từ này những ai đã mài đũng quần qua cấp đại học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa đều thuộc làu qua các môn kinh tế chính trị và lịch sử Đảng (nhưng chắc không ít người thắc mắc “What the heck does it mean?”).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *