Đèn dầu & chuồng trâu

Sắp tới ngày tựu trường, các quan lớn đua nhau gặp gỡ và giáo huấn sinh viên học sinh.  Hết Chủ tịch Quốc hội rồi tới Phó Thủ tướng thi nhau đăng đàn kể khó kể khổ về thời đi học của mình. Dường như  các vị ngầm nhắn nhủ: “Các bác khổ thế mà còn học thành tài, làm to. Các cháu bây giờ sướng hơn nhiều, liệu thần hồn đấy nhé”.

Tại sao cứ phải kể cảnh đèn dầu chuồng trâu.  Thời đó ai mà chẳng vậy.  Nói gì thời chiến, suốt 12 năm phổ thông trong thời đất nước trọn niềm vui mình cứ phải chong đèn học vì cúp điện liên miên, hoặc có điện thì bóng đèn chỉ lim dim như cây nhang phập phù. Không ai phủ nhận tài học của Phó Thủ tướng, nhưng có lẽ ông (cố tình ?) quên nói thêm: “Bố của bác là…

Lên giây cót, tạo động lực cho thế hệ trẻ là cần thiết, nhưng phải chi quý vị nói như vầy.  Biết đâu vài chục năm nữa, một vị quan (trong số những thủ khoa này?) sẽ tâm sự: “Thời tôi đi học không được ‘tụ tập đông người’, chẳng có Internet thoải mái, Facebook, Twitter bị chặn tường lửa …”

1 thought on “Đèn dầu & chuồng trâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *