disavow & disown

Khi cha mẹ và con cái không nhận nhau

Disavow là không chịu nhận đó là con mình, hoặc cha mẹ mình. Dùng disavow nếu đứng từ góc độ của thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, khi ông khẳng định những người tự xưng là “dư luận viên” là lực lượng tự phát, không phải lực lượng của công an TP Hà Nội, hay của Ban tuyên giáo Thành ủy.

– Disown là từ đứa con mình đã đẻ ra (con từ cha mẹ ruột cũng nói là disown). Những ai không tin lời tướng Chung thì nghĩ đó là disown (hành động disownment).

Feel free to take your pick.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *