“Du lịch sinh con” ở Canada: hợp pháp, nhưng bị xem là ‘trái đạo lý và bất lương’

Melody Bai tới Vancouver từ Trung Quốc khi thai kỳ đã vào giai đoạn cuối với một mục tiêu duy nhất: sinh con để con có quốc tịch Canada. (Mời đọc ở đây.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *