Dumps Dung

dumps-dungTác giả David Brown (giỏi tiếng Việt) chơi chữ quá ác liệt.
Bàn chuyện Đảng CSVN bất ngờ loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng khỏi dàn lãnh đạo và tương cái tít khá độc: “Viet Party Conference Surprisingly Dumps Dung“.

“Dũng” viết tiếng Anh không dấu thành “Dung” (mà từ này nghĩa là “feces of an animal, manure“). Lại đứng gần từ “dump”, thành ra tụi Tây nói tiếng Anh liên tưởng là “đổ c…t“.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *