ghế ít, đít nhiều

“ghế (thì) ít, đít (thì) nhiều”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *