hate-watch

Dư luận viên “cao cấp” Trần Nhật Quang và ca sĩ Lệ Rơi có gì chung?

Đó là được thiên hạ săn tìm và chia sẻ video clip để coi, không phải vì thích nghe lời vàng ý ngọc hay giọng ca oanh vàng, mà là vì … ghét; ghét nhưng vẫn coi vì thích thú khi được chọc quê hay chỉ trích người đó.

Chợt nghĩ khi liên hệ với từ “hate-watch” nằm trong số từ cập nhật gần đây của OxfordDictionaries.com.

hate-watch, v.: (informal) watch (a television programme) for the sake of the enjoyment derived from mocking or criticizing it

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *