lost in translation

Một trong những nỗi ám ảnh thường trực của người dịch, nhất là khi dịch văn học, là “lost in translation“. Thể nào bản dịch cũng thất thoát ít nhiều, được nghĩa mất âm, được âm mất nghĩa, đôi khi may mắn được cả hai, nhưng lại mất cái gì đó vô hình xuyên suốt văn bản, lẩn quất đâu đó giữa các dấu chấm câu và dòng ngắt đoạn.

Mới đọc bài phỏng vấn Edith Grossman, người dịch nhiều tác phẩm của García Márquez sang tiếng Anh, thấy bà có một cách nhìn hay về chuyện được mất khi dịch. Thôi thì từ nay khỏi băn khoăn nữa nhá. 🙂

Trích:

What do English speakers miss by reading García Márquez’s work in English? What is lost in translation?

I try not to think about what is lost but what is gained. For the reader who doesn’t know Spanish, this is a chance to read books that otherwise would be out of reach; for English, translation adds to the expressive capability of the language by introducing elements that might not have been there otherwise.

Hết trích

Nguồn: ‘Everything he wrote was gold’: An interview with Gabriel García Márquez’s translator

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *