“luyện phim” trong tiếng Anh nói sao?

Ở Bắc Mỹ, Labor Day rơi vào Thứ Hai đầu tiên của tháng 9, coi như dịp nghỉ long weekend vớt cú chót để kết thúc mùa hè. Ngày này, thích thì đi chơi xa, chán thì nằm nhà luyện phim, ví dụ coi liền tù tì mấy chục tập của Games of Throne trên Netflix.

“Luyện phim” trong tiếng Anh nói sao? Trong số từ cập nhật gần đây của OxfordDictionaries.com, có từ binge-watch với định nghĩa như sau:

binge-watch, v.: (informal) watch multiple episodes of (a television programme) in rapid succession

Từ này quả là kết hợp đơn giản dễ hiểu, vì binge nghĩa là làm một việc gì đến vô độ, tỉ như nhậu say bí tỉ / ăn chơi xả láng.

(Hôm qua đã bàn về từ hate-watch ở đây.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *