Next of Kim

kimKin là người thân thuộc / bà con / họ hàng. Next of kin chỉ người thân ruột thịt gần nhất của một người quá cố, nhất là trong trường hợp cần xác định ai được hưởng gia tài khi người đó chết mà không để lại di chúc (dies intestate).

Một bài trên Foreign Policy ngày 20/12/2013 chơi chữ với nhan đề “Next of Kim”, nói về 5 thân nhân quan trọng nhất còn sống của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un, và khả năng giữ được mạng sống (likelihood of survival) của họ.

Nhan đề phụ của bài này này nói kháy: “Meet the next generation of North Korea’s ruling family — while you still can.” Số là hôm 12/12, Kim Jong Un đã cho xử tử ông dượng Jang Song Thaek, người được xem là nhân vật số 2 ở Bắc Hàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *