Những con đường định cư Canada, và di dân người Việt ở Canada

Phạm Vũ Lửa Hạ

Xứ sở di dân

Hàng năm Canada tiếp nhận số lượng di dân tương đương 1% dân số (hơn 35 triệu vào năm 2016). Theo số liệu do cơ quan Thống kê Canada (Statscan) công bố cuối năm ngoái, hơn 1/5 người Canada là di dân, tỷ lệ cao nhất trong 95 năm. Cụ thể, 21,9% người Canada cho biết mình là hoặc đã từng là di dân hoặc thường trú nhân (PR), gần bằng với kỷ lục 22,3% năm 1921 và tăng từ mức 19,8% năm 2006. Statscan ước tính di dân có thể chiếm tới 30% tổng dân số Canada vào năm 2036.

Mời đọc tiếp ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *