opinion & thought

Nhân sinh nhật John F. Kennedy (ngày 29-5), nhớ câu này của ông.

opinion-thought

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *