Pandora’s box

pandoraTrên Financial Times ngày 9/6/2014, Gideon Rachman bình luận rằng các nước châu Á nên tránh gây hấn với nhau về biển đảo, mà nên nhờ trọng tài quốc tế phân xử các tranh chấp chủ quyền (all sides should submit their rival claims to international arbitration).

Bài viết này có nhan đề “Keep the lid on Pandora’s box or Asia will pay dearly“. Xin mượn lời giải thích của Nguyễn Vạn Phú trong cuốn Chuyện chữ & nghĩa tiếng Anh về điển cố Pandora’s box:

Thần Zeus trao cho Pandora một chiếc hộp và dặn kỹ đừng mở ra. Nói như thế chẳng khác nào kích thích tính tò mò của phụ nữ. Pandora cuối cùng không cưỡng nổi, mở chiếc hộp và thế là mọi điều ác, mọi sự phiền não của cuộc đời bay ra để làm hại nhân loại. Cho nên “open a Pandora’s box” là gây hậu quả khôn lường.

PVLH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *