Trích lược hồi ký của cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert M. Gates

Phạm Vũ Lửa Hạ dịch

dutyTiến sĩ Robert M. Gates là bộ trưởng quốc phòng thứ 22 của Mỹ, làm việc với hai tổng thống George W. Bush và Barack Obama. Cuốn sách mới nhất của ông là “Bổn phận: Hồi ký của một bộ trưởng thời chiến” (“Duty: Memoirs of a Secretary at War”), được nhà Knopf xuất bản ngày 14/1/2014. Mới phát hành nhưng hồi ký này đã gây xôn xao dư luận vì những nhận định thẳng thắn và khác thường của ông về nội tình Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, thái độ với Quốc hội Mỹ và đường lối của Mỹ trong các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan.

Đây là bản dịch từ phần trích đăng trên The Wall Street Journal, ngày 7/1/201410/1/2014. Bản dịch tiếng Việt, ký tên Khương An, đã đăng 2 kỳ trên Thời Mới Canada, ngày 12/2 và 19/2/2014.

Đọc trọn bài (gần 8.000 từ) bằng ebook: PDFMobiePub.

Bản tiếng Việt © 2014 Phạm Vũ Lửa Hạ, blog lên đông xuống đoài.

Bài liên quan: Đọc Shakespeare ở Kandahar

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *