Stan’d if You Do, Stan’d if You Don’t

Hôm 17/10/2014, trên Foreign Policy, Ted Trautman bình luận về chuyện Kazakhstan và Kyrgyzstan muốn đổi tên nước để tránh tiếng xấu mà cái đuôi “-stan” mang lại cho bảy nước vùng Trung Á, và giải thích tại sao làm vậy là a bad idea.

(Ảnh: VYACHESLAV OSELEDKO/AFP/GettyImages)

Trích đoạn mở đầu: “Central Asia has an image problem. From the seemingly endless violence in Afghanistan and Pakistan to the personality cult surrounding the late dictator of Turkmenistan, the seven countries that comprise “the Stans” are stuck with a lousy brand. But two of these countries, Kazakhstan and Kyrgyzstan, are looking for a makeover.

Tít của bài này là “Stan’d if You Do, Stan’d if You Don’t“; nhại thành ngữ “damned if you do, damned if you don’t” (= whatever you do, you are screwed either waylàm cũng dở, không làm cũng dở / đường nào cũng tiêu / tiến thoái lưỡng nan). Một cách vận dụng của thành ngữ này là các cô cậu teenager thường than vãn không sao làm phụ huynh vừa lòng được, kiểu gì cũng bị mắng/chửi, hoặc nhân viên than sếp khó tính, cứ soi mói, xét nét mọi hành động của mình.

Theo đại ý của bài này, cái tít có thể hiểu gần gần giống kiểu nói “Bỏ thì thương, vương thì nặng“.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *