Mời đọc tiếp Bầu cử Canada 2021: Canh bạc phù phiếm của Justin Trudeau
Posted in làm quan

Bầu cử Canada 2021: Canh bạc phù phiếm của Justin Trudeau

Mời đọc tiếp ‘sham / show election’ là gì?
Posted in làm quan on the grapevine word wonder

‘sham / show election’ là gì?

Mời đọc tiếp Bầu cử Mỹ 2020: Đảng Dân chủ thắng mà thua
Posted in làm quan

Bầu cử Mỹ 2020: Đảng Dân chủ thắng mà thua

Mời đọc tiếp Liệu một chính quyền Biden có nhu nhược hơn Trump về Trung Quốc?
Posted in làm quan

Liệu một chính quyền Biden có nhu nhược hơn Trump về Trung Quốc?

Mời đọc tiếp Bầu cử Canada lần thứ 43: Justin Trudeau thắng mà lo
Posted in làm quan

Bầu cử Canada lần thứ 43: Justin Trudeau thắng mà lo

Mời đọc tiếp Bầu cử Canada lần thứ 43: Justin Trudeau muối mặt vì mặt bôi đen
Posted in làm quan

Bầu cử Canada lần thứ 43: Justin Trudeau muối mặt vì mặt bôi đen