Mời đọc tiếp Bầu cử Canada 2021: Canh bạc phù phiếm của Justin Trudeau
Posted in làm quan

Bầu cử Canada 2021: Canh bạc phù phiếm của Justin Trudeau

Mời đọc tiếp Vaccine COVID-19 và bản mặt Justin Trudeau
Posted in làm quan

Vaccine COVID-19 và bản mặt Justin Trudeau

Mời đọc tiếp Justin Trudeau – một ‘chính khách tội lỗi’ không hiểu chữ ‘đạo đức’
Posted in làm quan

Justin Trudeau – một ‘chính khách tội lỗi’ không hiểu chữ ‘đạo đức’

Mời đọc tiếp Bầu cử Canada lần thứ 43: Justin Trudeau thắng mà lo
Posted in làm quan

Bầu cử Canada lần thứ 43: Justin Trudeau thắng mà lo

Mời đọc tiếp Bầu cử Canada lần thứ 43: Justin Trudeau muối mặt vì mặt bôi đen
Posted in làm quan

Bầu cử Canada lần thứ 43: Justin Trudeau muối mặt vì mặt bôi đen

Mời đọc tiếp Thuế carbon ở Canada: Đối đầu giữa liên bang và tỉnh bang trong năm bầu cử
Posted in làm giàu làm quan

Thuế carbon ở Canada: Đối đầu giữa liên bang và tỉnh bang trong năm bầu cử