Mời đọc tiếp Biên giới Canada-Mỹ lại nóng vì làn sóng tị nạn
Posted in làm quan

Biên giới Canada-Mỹ lại nóng vì làn sóng tị nạn

Mời đọc tiếp Thuyền nhân Việt Nam: sống để kể lại (Kỳ cuối)
Posted in làm quan

Thuyền nhân Việt Nam: sống để kể lại (Kỳ cuối)

Mời đọc tiếp Thuan Pham: từ thuyền nhân tới giám đốc công nghệ của Uber
Posted in làm quan

Thuan Pham: từ thuyền nhân tới giám đốc công nghệ của Uber

Mời đọc tiếp Elizabeth Phu: từ thuyền nhân tới cố vấn cho Tổng thống Obama
Posted in làm quan

Elizabeth Phu: từ thuyền nhân tới cố vấn cho Tổng thống Obama

Mời đọc tiếp Chuyến tàu làm thay đổi chính sách di trú của Canada
Posted in làm quan

Chuyến tàu làm thay đổi chính sách di trú của Canada