Tái đàm phán NAFTA: các nước muốn gì, tương lai ra sao?

Phạm Vũ Lửa Hạ

Sau một phần tư thế kỷ giao thương bằng Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), ba nền kinh tế Mỹ, Canada và Mexico đan quyện chặt chẽ với nhau bằng những mạng lưới cung ứng xuyên biên giới. Trong hơn 2 thập niên, NAFTA là nguồn quan trọng tạo ra tăng trưởng kinh tế cho ba nước tham gia. Phần lớn các nhà kinh tế xem hiệp định thương mại tự do này có lợi ích ròng cho cả ba nước.

Vì sao phải thay đổi NAFTA?

Mời đọc tiếp ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *