test the water(s)

watersBiếm họa KAL’s cartoon trên The Economist tuần này mô tả việc Trung Quốc tiếp tục bành trướng ở Biển Đông với lời chua: “Don’t mind me. I’m just testing the waters.
Theo định nghĩa của Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus, thành ngữ to test the water(s) nghĩa là to find out what people’s opinions of something are before you ask them to do something (hỏi dò, dạm ý, thăm dò dư luận, thử lòng bá tánh). Watersn có nghĩa vùng biển / hải phận.
Có thể hiểu hàm ý mỉa mai về sự ngang ngược của Trung Quốc: “Kệ tao. Tao chỉ nắn gân chúng mày [ở vùng biển này] thôi mà.
PVLH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *