Thấy (hở hang) là biết (hở hang) – I know it when I see it

I know it when I see it” là thành ngữ để chỉ một sự vật / hiện tượng hiển nhiên, dễ hiểu nhưng không dễ định nghĩa rõ ràng, ngắn gọn. Câu này vốn được thẩm phán Potter Stewart của Tối cao Pháp viện Mỹ dùng trong phán quyết cho vụ Jacobellis v. Ohio năm 1964.

Nico Jacobellis, sếp một rạp phim ở Ohio, bị tòa địa phương kết tội chiếu phim khiêu dâm và bị phạt $2500. Tối cao Pháp viện tiểu bang Ohio giữ nguyên phán quyết này. Nhưng Tối cao Pháp viện Mỹ đảo ngược phán quyết, cho rằng phim được chiếu không có gì tục tĩu, khiêu dâm quá mức, nên được hiến pháp bảo vệ.

Tuy nhiên, các thẩm phán của nhóm đa số bỏ phiếu thuận có ý kiến khác nhau về lý do biện giải của mình. Nổi tiếng nhất là ý kiến của Potter Stewart. Đại để ông nói là ông không thể định nghĩa một cách súc tích dễ hiểu về ‘hard-core pornography’ (khiêu dâm mặn / nặng đô);

Thẩm phán Potter Stewart

“Nhưng thấy nó là tôi biết ngay, và bộ phim liên quan trong vụ này không phải như vậy.” (“But I know it when I see it, and the motion picture involved in this case is not that.”)

Và câu “I know it when I see it” từ đó nổi tiếng.

Bởi dzậy, thấy hở hang là biết hở hang, cần chi điều tra cho mệt, Ngọc Trinh há.

PVLH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *