the smashing elephant

smashing-elephantĐây là biếm họa của The Economist hôm 27-2-2016, vài ngày trước Super Tuesday, khi có tới 11 bang tổ chức bầu cử sơ bộ. Có vài chỗ chơi chữ khéo ở đây.
Con voi (elephant) là hình ảnh Đảng Cộng hòa. Trump chính là the elephant in the room của Đảng Cộng hòa, tức là vấn đề / của nợ / nỗi lo sợ … ai cũng rõ nhưng đều ngại bàn tới hoặc công nhận (an obvious major problem or issue that people avoid discussing or acknowledging, định nghĩa của M-W).
Hai câu chào hỏi “How’s the Party going?” & Smashingly hay ở chỗ party vừa là đảng vừa là tiệc tùng; còn người Anh nói smashingly tức là hết sẩy / tuyệt vời ông mặt trời. Donald Trump đang đà hùng hục tiến mạnh trước sự kinh ngạc/sợ của giới chóp bu Đảng Cộng hòa, như chực phá nát (smash) cuộc tiệc của GOP, nhưng GOP cắn răng làm ngơ, coi như vẫn vui vẻ đề huề, mong sớm qua cái nạn Trump này.
PVLH

1 thought on “the smashing elephant

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *