Thương lắm ngữ pháp ơi (2)

Nhiều phụ huynh ở Anh đã cho con nghỉ học để phản đối kỳ thi Standard Assessment Tests (SAT). Theo BBC, hơn 40.000 phụ huynh đã ký đơn kêu gọi tẩy chay kỳ thi tiểu học sẽ diễn ra vào cuối tháng 5.

Những người tổ chức chiến dịch Let Our Kids Be Kids cho rằng học sinh bị “bắt thi cử quá nhiều, học quá nhiều và nằm trong một hệ thống giáo dục chú trọng tới kết quả thi cử và xếp hạng hơn niềm vui học tập của học sinh”.

ý kiến cho rằng bắt học sinh từ 7 tới 11 tuổi thi ngữ pháp và toán với những câu hỏi bắt thuộc lòng những khái niệm lý thuyết trừu tượng là chuyện vô bổ, cổ hủ như thời 1950.

Ví dụ, thử coi bạn có trả lời được một số câu hỏi ngữ pháp từ một bài thi mẫu dành cho học sinh 10 và 11 tuổi? Đáp án ở cuối bài.

1.

q1

2.

q2

3.

q3

4.

q4

5.

q5

6.

q6

7.

q7

8.

q8

Đáp án

1. The first and second sentence use ‘after’ as a preposition. The third uses it as a subordinating conjunction.

2. The underlined phrase should be: has wanted.

3. As a relative clause.

4. Build.

5. Gemma was doing her science homework.

6. The first two sentences use co-ordinating conjunctions. The third uses a subordinating conjunction.

7. Two, the, and one should all be circled.

8. That book about the Romans should be underlined. (Nguồn)

Bài liên quan: Thương lắm ngữ pháp ơi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *