Tweet của Trump bị dịch sai

Dòng tweet khen Việt Nam của Trump ngày 26/2/2019 đã bị nhiều nơi dịch sai ý.

Vietnam is thriving like few places on earth.

Lý do: hiểu chưa đúng cách dùng từ few. Xem giải thích ở cuối.

Soha: “Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ như một vài nước khác trên thế giới.”

TTVH: “Việt Nam là một trong số ít các nơi trên Trái Đất đang phát triển thịnh vượng.”

VOV: “Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ như một vài nơi trên thế giới.”

BBC Việt ngữ: “Việt Nam đang phát triển thịnh vượng, giống như một số ít nơi khác trên thế giới.”

Nên phân biệt giữa a fewfew (cho danh từ/dạng đếm được), cũng như giữa a littlelittle (cho danh từ/dạng không đếm được).

Khi có mạo từ a ở trước thì mới có nghĩa khẳng định (một vài, một ít …). Còn không có a ở trước là một kiểu nói phủ định, hàm ý “gần như không có, hiếm có …”

Ví dụ:

All she wanted was a few moments on her own. (Cô chỉ muốn có vài giây phút [chút ít thời gian] cho riêng mình.)

vs.

She had few moments on her own. (Cô chẳng [hiếm khi] có thời gian cho riêng mình.)

Đọc thêm vài giải thích cặn kẽ về cách phân biệt này của từ điển Cambridge, và Grammarly.

Trở lại câu tweet của Trump. Ông dùng “like few places” không có “a“, nên đừng hiểu là “như một vài, như một số ít“. Hiểu như vậy là ‘đại hạ giá’ cái ý của Trump khen Việt Nam ngất trời. Ý ổng khen là hiếm có nơi đâu được như Việt Nam.

Note:

Có người có thể cho rằng viết trên Twitter có thể tỉnh lược a, hoặc Trump thỉnh thoảng viết sai chính tả hoặc ngữ pháp.

Tui thì nghĩ rằng câu này Trump dùng few theo hàm ý bàn ở trên. Ổng quen dùng những từ như tremendous, huge, bigly … nói vống lên rất nhiều; nên đã khen thì khen cho đáng, chứ chỉ khen giống như vài nơi khác thì không đã.

Phạm Vũ Lửa Hạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *