Trưng cầu ý dân

Trong tiếng Anh có ba từ chỉ trưng cầu ý dân: referendum, initiative và plebiscite. Cách phân biệt ba từ này tùy định nghĩa của mỗi nước.

Theo giải thích của Bách khoa toàn thư Britannica, referenduminitiative chỉ cuộc trưng cầu ý dân về một vấn đề cụ thể, nhưng referendum thường do chính quyền khởi xướng, còn initiative do nhóm cử tri đề xuất thông qua một đơn thỉnh nguyện (petition). Còn plebiscite dùng để quyết định về hai loại vấn đề chính trị hệ trọng: tính chính danh của chính quyền, và phân định lãnh thổ tranh chấp giữa các chính quyền.

Mạng Kiến thức Bầu cử ACE nhận xét rằng plebiscite có thể có hàm ý tiêu cực ở một số nước, và ở đó plebiscite được dùng thay cho những cuộc bỏ phiếu không được tổ chức trong điều kiện thực sự dân chủ.

Nếu tin theo Britannica và ACE, plebiscite là hình thức trưng cầu ý dân cần nhất ở ta hiện nay (để bàn chuyện government legitimacy), nhưng chắc chắn không được nhà nước cho phép tổ chức.

PVLH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *