Vaccine COVID-19 và bản mặt Justin Trudeau

Vaccine COVID-19 khiến Justin Trudeau lòi bộ mặt đạo đức giả, rất ‘un-Canadian’, y chang định nghĩa của chính Trudeau, qua những chuyện như COVAX, quan hệ đối ngoại với Ấn Độ, và người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc.

Mời đọc ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *