Vấn nạn dùng bằng giả ở Canada

Loạt bài về vấn nạn bằng giả ở Canada

Kỳ 1: Ngành kinh doanh tỷ đô; lật mặt những người dùng bằng giả
Kỳ 2: Đi mua bằng giả; ai chịu trách nhiệm
Kỳ 3: Danh sách các trường trên mạng (đại học, cao đẳng, trung học) cấp bằng giả

Video tóm tắt

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *