Vì dân hành động?

Từ khi làm tổng trấn Sài thành, anh Thăng có nhiều phát biểu được tung hê lắm, cứ như anh là cứu tinh mà lâu nay xứ này mơ mà không được.
Tỉ như anh nói, “Mục tiêu của chúng ta là vì dân, tôi chỉ nói 4 chữ thôi, Vì dân hành động, không nói nhiều. Đi ngay vào giải pháp.”
Soi câu này qua cảnh thuộc hạ của anh thẳng tay đàn áp dân chúng biểu tình ôn hòa vì môi trường tuần rồi thì thấy một trong hai (hoặc cũng có thể là cả hai) khả năng:
– Anh chẳng hiểu “vì dân” là gì. Nếu vậy, mời anh bớt nói nhảm, mà đọc thêm cho mở mang đầu óc. (Ví dụ, Nhà nước vì dân.)
– Anh hiểu, nhưng giải pháp của anh là vậy khác nào anh tự nhổ toẹt vô khẩu hiệu “Vì dân hành động” rồi.
Dầu gì đi nữa, bá tánh cũng đã không ít người vỡ ra là “Chữ thằng liền với chữ Thăng một vần.

1 thought on “Vì dân hành động?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *