Yêu tinh & Ngôn từ

Tháng 8 năm 1968, năm trăm ngàn binh lính Khối Hiệp ước Warszawa tràn vào Tiệp Khắc và vài tháng sau lật đổ chính phủ có thiên hướng cải cách của Alexander Dubcek. Nhà thơ W.H. Auden dùng thời điểm xâm lược này làm nhan đề cho bài thơ “August 1968”, bắt đầu bằng:

ogre

Đọc thêm trong bài “Đằng sau bức màn sắt”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *